ابر هدایت
یارب از ابر هدایت برسان بارانی " پیشتر زانکه چو گردی زمیان برخیزم

بخش های دیگر

فتوبلاگ من
پرسش و پاسخ
یادداشت بازدیدکنندگان
گالری وبلاگ
ابر هدایت

جستجو

دوستان من


به نام خدا

امیر مؤمنان فرموده است خداوند متعال چهر چیز را در چهار چیز پنهان کرده است.1) رضا در طاعت: امیر مؤمنان : (خداوند) خشنودی خویش را در اطاعتش پنهان کرده استو پس چیزی از اطاعت او را کوچک مشمار؛ چه بسا با رضایت او همراه شود و تو ندانی!. کدام عمل است که خداوند را راضی می کند؟ نمی دانیم، احتیاط این است که همیشه در اطاعت و فرمان خدا باشیم. چیزی بالاتر از رضای خدای متعال نیست و چیزی هم بدتر از غضب خداوند نیست.انسان بار شهادتین مسلمان می شود. اگر این اسلام و اقرار به قلب سرایت کند، ایمان است. اگر به اعضاء و جوارح ما سرایت کند تقواست. و بالاتر از تقوی نیز این است که انسان قلب و روح و جان خوئد را به خدای متعال بدهد و به مقام رضا برسد؛ رضا بالاترین مراحل می باشد. امیر مؤمنان می فرماید: خداوند رضای خود را در اعمال خیرمخفی کرده است. امام صادق می فرمایند:کسی که تصمیم به عمل خیری گرفت، باید تعجیل نماید و آن را به تأخیر نیاندازد، که بنده چه بسا عملی را انجام می دهد و خداوند متعال به او می گوید: من تو را بخشیدم و دیگر در نامه ی عملت چیزی را که به ضرر تو باشد، ثبت نخواهم کرد.(وسائل الشیعه ج1 ص 113) بنابراین هیچ فرصتی را نباید از دست دهیم، همه ی اعمال خیر را انشاءالله به مدد خداوند متعال مغتنم بشماریم.گاهی انسان نیمه شبی بلند می شود و از خوف خداوند اشکی می ریزد، اعضاء و جوارح ما شهادت می دهند. مژه های چشم عرض می کنند: بار پروردگارا! این بنده ی تو نیمه شبی بلند شد و از خوف تو گریست. خدای مهربان می فرماید: به خاطر این که در دنیا گریه کرده است ، او را از جهنم برگردانید.یک قطره اشک گاهی دریایی از آتش را خاموش می کند. گاهی در مسیری یک سنگی که جلوی راه مردم است را برمی داریم که ممکن است پای کسی به آن گیر کند. همین عمل خیرخواهانه ممکن است در زندگی ابدی انسان تعیین کننده باشد. انشاءالله خداوند بصیرت و توانی عنایت فرماید تا همواره در راه رضای او و از سر اخلاص به انجام اعمال خیر مبادرت نماییم.

امید که فضل خداوند دستگیرمان باشد


شنبه سیزدهم تیر 1394 سید عباس احمــدی زاده