ابر هدایت
یارب از ابر هدایت برسان بارانی " پیشتر زانکه چو گردی زمیان برخیزم

بخش های دیگر

فتوبلاگ من
پرسش و پاسخ
یادداشت بازدیدکنندگان
گالری وبلاگ
ابر هدایت

جستجو

دوستان من


به نام خدا

علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را

                                     که به ماسوا فکندی، همه سایه ی هما را

دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین

                                    به علی شناختم من، به خـدا قسم خـدا را

به خدا که در دو عالم، اثر از فنا نماند

                                   چو عـلی گرفته باشد، سرِ چشمه ی بقا را

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ

                                   به شرار قهـــر سوزد همـــه جان ماســوا را

برو ای گدای مسکین، درِ خانه ی علی زن

                                   که نگین پادشـاهی، دهــد از کرم گــــدا ارا

به جز از علی که گوید، ب